Ceramiki i porcelana stomatologiczna

Ceramika dentystyczna stosowana jest w leczeniu i laboratorium protetycznym oraz leczeniu zachowawczym. Wachlarz wykonywanych współcześnie stałych uzupełnień protetycznych jest bardzo szeroki. Wkłady i nakłady koronowe są uzupełnieniami, których wytworzenie zalicza się zarówno do leczenia protetycznego, jak i zachowawczego. Są to również wkłady koronowo-korzeniowe, uzupełnienia adhezyjne typu licówek i nakładów, pełne i częściowe korony oraz mosty. Materiały stosowane do wykonania uzupełnień można podzielić na następujące grupy: metale i ich stopy, włókna syntetyczne, żywice i ich pochodne, materiały ceramiczne. Dostępne w naszym asortymencie materiały ceramiczne pochodzą od znanych i renomowanych producentów.

Kategorie
Filtruj
  • 27,00 zł - 7 389,00 zł

Produkty: 235

Czym charakteryzują się materiały ceramiczne?

Protetyka stomatologiczna jest specjalnością, która szczególnie chętnie sięga po różnorodne materiały ceramiczne. Mogą one różnić się między sobą zarówno składem chemicznym, strukturą, jak i sposobem otrzymywania, właściwościami mechanicznymi, optycznymi czy estetycznymi. Wyróżnia się dwa typy stałych uzupełnień protetycznych wykorzystujących ceramikę dentystyczną. Pierwszym, najczęściej stosowanym są ceramiczno-metalowe korony i mosty protetyczne, w których metalowa podbudowa jest pokrywana ceramiką w formie licówki. Materiał ceramiczny pełni przede wszystkim funkcje estetyczne, natomiast za funkcje mechaniczne odpowiedzialny jest metalowy rdzeń. Drugą grupę stanowią prace pełnoceramiczne, wykonane w całości z materiałów ceramicznych w połączeniu z odpowiednim systemem adhezyjnym zapewniają odpowiednie parametry mechaniczne, jak i aspekty estetyczne.

Rodzaje materiałów ceramicznych

Współczesne materiały ceramiczne stosowane w protetyce można podzielić na dwie grupy, pierwszą stanowią ceramiki wielofazowe z dużym udziałem fazy szklanej, a drugą materiały bez fazy szklanej. Ceramikę z fazą szklaną dzieli się na: ceramikę skaleniową na bazie krzemianu glinu, która używana jest do wykonywania licówek na słupkach z masy ogniotrwałej lub folii platynowej, licowania uzupełnień czy frezowania licówek. Następna to ceramika leucytowa na bazie glinokrzemianu potasu z użyciem leucytu używana do wykonywania pojedynczych koron, wkładów i licówek z bardzo dobrą adaptacją brzeżną. Ceramika dikrzemowo-litową na bazie dikrzemianu litu jest używana do wykonywania licówek i wkładów na słupkach z masy ogniotrwałej, licowania podbudów metalowych i ceramicznych. Ceramikę szklaną na bazie fluoroaminy czterokrzemowej znajduje zastosowanie w wykonywaniu licówek, wkładów i pojedynczych koron w odcinku przednim.