Biomateriały stomatologiczne

Biomateriały w stomatologii stosowane są w obrębie ubytków, a także w sterowanej regeneracji tkanek jako materiały kościozastępcze. Łatwe i wygodne stosowanie tego typu biomateriałów spopularyzowało ich szerokie wykorzystanie przez implantologów w stomatologii, ortopedii oraz neurochirurgii. Materiały do odbudowy kości używane są w celu zachowania ciągłości kości (wypełnianie ubytków kości), a także w potrzebie zwiększenie ilości tkanki kostnej (w szczególności przed implantacją, przy nieodpowiedniej topografii kości). Odbudowa kości wymaga zastosowania specjalistycznych środków i materiałów, którymi są biomateriały dentystyczne. Dostępne w naszym asortymencie biomateriały pochodzą od cenionych i renomowanych producentów. Sprawdzone materiały wysokiej jakości do zdobycia na stronie sklepu internetowego Meditrans.

Kategorie
Filtruj
  • 35,00 zł - 1 118,00 zł

Produkty: 26

Gdzie stosowane są Biomateriały w medycynie i stomatologii

Przy usuwaniu zmian okołowierzchołkowych – zmiany powstające w wyniku zapalenia pęczka naczyniowo nerwowego w okolicach wierzchołka korzenia. Zapalenie implikuje zniszczenie struktury kostnej, którą można zastąpić (naprawić) przy użyciu biomateriałów. W implantacji biomateriały uzupełniają brakujące części kostne zęba w przypadkach, kiedy wstawienie implantu jest niemożliwe w wyniku niewystarczającej ilości tkanki kostnej pacjenta.  W periodontopatii – utrata kości wywołana przez bakterie istniejące w kamieniu nazębnym oraz płytce bakteryjnej. Sytuacja, w której tkanki utrzymujące ząb zostają zniszczone przez bakterie. Dzięki biomateriałom można zastąpić zniszczone w ten sposób tkanki. Przy ekstrakcji po zabiegu usuwania zęba w kości, przy użyciu odpowiednich instrumentów chirurgicznych powstaje ubytek kostny. Uzupełnienie zębodołu poekstrakcyjnego dzięki biomateriałom stomatologicznym daje odpowiednią ilość kości do zabiegów implantologicznych. 

Charakterystyka Biomateriałów stomatologicznych

Biomateriały w inżynierii tkankowej cechuje odpowiednia biokompatybilność, biozgodność, bioaktywność, biofunkcyjną, nietoksyczność, brak reakcji alergicznych czy wspieranie adhezji komórek.  W inżynierii biomateriałów rozróżnia się tworzywa ze względu na ich właściwości, które w określonych zastosowaniach funkcjonalnych mogą być użyte w układzie biomateriałów kompozytowych. Wśród nich: Metalowe, Ceramiczne, Polimerowe, Biomateriały kompozytowe. Powszechnie stosowaną grupą biomateriałów wykorzystywanych w protetyce i chirurgii szczękowej są materiały metalowe. W protetyce stomatologicznej lekarze używają metali szlachetnych, nieszlachetnych, jak też ich stopów.  Biomateriały do odbudowy kości można stosować z szeroką gamą substytutów kości, które mają dłuższe czasy wchłaniania. Stanowią one doskonały środek wiążący dla sypkich materiałów, którymi są inne biomateriały kościozastępcze, aby zapobiec migracji cząstek.

Cechy biomateriałów metalicznych, ceramicznych i naturalne

Biomateriały metaliczne i  ich stopy z reguły odznaczają się wysokimi parametrami mechanicznymi. Jednak nie wszystkie są odpowiednie do stosowania w medycynie. Powinny charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję, jednorodnością i dobrą jakością metalurgiczną, biozgodnością tkankową, odpornością na ścieranie. Biomateriały ceramiczne łatwo tworzą połączenia o charakterze chemicznym z tkanką. Cechują się dużą biozgodnością. Fosforany wapnia odznaczają się dużym podobieństwem do chemicznym do kości. Mają właściwości osteokonduktywne, tj. wspierają proces produkcji nowej tkanki kostnej. Biomateriały polimerowe można podzielić na syntetyczne i naturalne. Do grupy biomateriałów naturalnych, tj. biopolimerów należą: polisacharydy, białka i innego rodzaju włókna spełniające funkcje wzmacniające. Do syntetycznych należą poliestry alifatyczne, polimery z grupy krzemoorganicznej, i polihydroksymaślany PHB.