Licowanie

Kategoria ta obejmuje materiały i akcesoria protetyczne wykorzystywane przy procedurach licowania. Są to m.in. pędzle, kompozyty, ceramika i ceramika prasowana, farby i podbarwiacze do ceramik oraz do kompozytów czy akryle. Licowanie polega na nałożeniu na ząb cienkiej licówki z porcelany, żywicy kompozytowej albo z plastiku, wykonanej w pracowni i osadzonej na powierzchniach wargowych zębów przednich. Licówki kompozytowe i plastikowe są chemicznie przyklejone do zębów. Do przyklejenia licówek porcelanowych stosuje się cement kompozytowy. Dostępne w naszym asortymencie materiały i akcesoria do licowania pochodzą od cenionych oraz renomowanych producentów. Wysokiej jakości produkty znajdą Państwo na stronie sklepu internetowego Meditrans.

Kategorie
Filtruj
  • 0,00 zł - 7 389,00 zł

Produkty: 507

Jakie wyróżniamy rodzaje uzupełnień protetycznych?

Podstawowy podział uzupełnień protetycznych to: Uzupełnienia stałe i uzupełnienia ruchome. Proteza ruchoma pozwala na samodzielne wyjmowanie jej z ust. Natomiast proteza stała osadzona jest na zębach własnych pacjenta lub uprzednio wprowadzonych wszczepach śródkostnych, czyli implantach. Uzupełnienia stałe to: wkłady koronowo-korzeniowe, wkłady koronowe, korony, mosty oraz licówki. Do uzupełnień ruchomych należą: protezy szkieletowe, protezy akrylowe, protezy overdenture.  Przed przystąpieniem do leczenia protetycznego należy bezwzględnie zadbać o stan jamy ustnej, konieczne jest wyleczenie próchnicy i zlikwidowanie stanów zapalnych przyzębia i dziąseł. Przeprowadzenie leczenia zminimalizuje ryzyko pojawienia się próchnicy wtórnej, znacznie trudniejszej do zdiagnozowania pod uzupełnieniami protetycznymi.

Jakie wyróżniamy rodzaje materiałów ceramicznych?

Współczesne materiały ceramiczne stosowane w protetyce można podzielić na dwie grupy, pierwszą stanowią ceramiki wielofazowe z dużym udziałem fazy szklanej, a drugą materiały bez fazy szklanej. Ceramikę z fazą szklaną możemy podzielić na: Ceramikę skaleniową na bazie krzemianu glinu z użyciem szpatu polnego, która używana jest do wykonywania licówek na słupkach z masy ogniotrwałej lub folii platynowej, licowania uzupełnień czy frezowania licówek. Następna to ceramika leucytowa na bazie glinokrzemianu potasu z użyciem leucytu używana do wykonywania pojedynczych koron, wkładów i licówek z bardzo dobrą adaptacją brzeżną. Ceramika dikrzemowo-litową na bazie dikrzemianu litu jest używana do wykonywania licówek i wkładów na słupkach z masy ogniotrwałej, licowania podbudów metalowych i ceramicznych. Ceramikę szklaną na bazie fluoroaminy czterokrzemowej znajduje zastosowanie w wykonywaniu licówek, wkładów i pojedynczych koron w odcinku przednim.