Sprzęt i akcesoria do odlewnictwa

Sprzęt i akcesoria do odlewnictwa

W tej kategorii znajdują się sprzęt i akcesoria protetyczne do odlewnictwa wykorzystywane w gabinetach i klinikach stomatologicznych czy laboratorium protetycznym. Są to m.in. Masy osłaniające do odlewania koron i mostów ceramiki prasowanej, metali szlachetnych i nieszlachetnych, Stopy chromo-kobaltowe do wykonywania koron i mostów, Płyny do mieszania materiałów, Uniwersalne masy osłaniające do tłoczenia ceramiki, Piasek protetyczny do piaskowania uzupełnień wykonanych z dowolnego stopu czy Płyny do zmniejszania napięcia powierzchniowego wymodelowanych w wosku elementów koron, mostów i protez szkieletowych. Dostępne w naszym asortymencie sprzęt i akcesoria do odlewnictwa pochodzą od cenionych oraz renomowanych producentów. Wszystkie te produkty znajdą Państwo na stronie sklepu internetowego Meditrans.

Kategorie
Filtruj
  • 4,00 zł - 2 250,00 zł

Produkty: 62

Czym charakteryzują się masy osłaniające?

Masy osłaniające zwane również ogniotrwałymi to jeden z podstawowych materiałów stosowanych w protetyce. W technice dentystycznej wykorzystywane są do sporządzania form odlewniczych. Stosowane są głównie do odlewania koron, mostów i protez szkieletowych. Uzyskanie odlewów o pożądanym kształcie i dokładności wymaga ścisłego przestrzegania ustalonych norm (procedur) procesu technologicznego, na każdym z etapów pracy. Jednym z elementów mających istotne znaczenie w uzyskaniu precyzyjnych odlewów są własności mas ogniotrwałych oraz odpowiednie przygotowanie formy odlewniczej i postępowanie z formą przed odlewem. Na wykonania prawidłowego odlewu składa się bardzo wiele czynników. Każda masa charakteryzuje się innymi właściwościami, przez co cały proces i proporcje w zależności od wybranej masy się różnią.

Stopy wykorzystywane w protetyce 

W protetyce stomatologicznej wykorzystywane są zarówno metale szlachetne, jak i nieszlachetne. Metale są głównie używane w formie stopów, czyli mieszaniny różnych metali. Stopy powstają w procesie przetapiania i w wyniku tego procesu uzyskują pożądane właściwości fizykochemiczne. Stopy mają nieporównywalnie lepsze właściwości, tj.: wytrzymałość, twardość czy sprężystość, niż każdy z metali. Istnieje wiele podziałów stopów dentystycznych. Jednym z nich jest podział ze względu na temperaturę topnienia. Wyróżnia się wówczas stopy: niskotopliwe, średnio topliwe, wysokotopliwe. Ze względu na mikrostrukturę wyróżnia się stopy: wielofazowe, jednofazowe. Natomiast ze względu na możliwość rozpuszczenia poszczególnych komponentów w stopie wyróżnia się stopy: homogenne, niehomogenne, graniczne.