Preparaty do remineralizacji

Pod wpływem różnych czynników szkliwo ludzkich zębów ulega stopniowemu niszczeniu. Istnieją jednak sposoby na powstrzymanie tego procesu – w tym celu niezbędna jest remineralizacja szkliwa. Jest to zabieg skuteczny zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych pacjentów. Proces ten służy do przywracania utraconych minerałów w warstwie podpowierzchniowej szkliwa. Dzięki temu działaniu, proces chorobowy, taki jak próchnica (na jej początkowym etapie) zostaje zahamowany, a ognisko próchnicowe przestaje być aktywne. Przywrócenie minerałów możliwe jest poprzez zastosowanie specjalnych preparatów do remineralizacji, które dostarczają niezbędne składniki mineralne (jony wapnia i fosforany) do szkliwa, wzmacniając je i przywracając jego zdrową strukturę.

Kategorie

Produkty: 8

Dlaczego preparaty do remineralizacji są potrzebne?

Szkliwo traci swoją stabilną strukturę między innymi pod wpływem kwaśnego pH w jamie ustnej. Do pewnego stopnia spadek pH wyrównywany jest dzięki zdolnościom buforowym śliny, która bogata jest w związki wapnia i fosforu, które penetrują do szkliwa. Jednak przy poziomie pH 4.5–5.5 dochodzi do uszkodzenia szkliwa - rozpuszczania jego struktur i powstawania podpowierzchniowej demineralizacji (utrata substancji mineralnych). Jest to pierwsza faza rozwoju choroby próchnicowej, tzw. biała plama. Kliniczne zmiany takie manifestują się jako białe, matowe, nieprzezierne plamy o różnej rozległości i umiejscowieniu. Na tym etapie zewnętrzna warstwa szkliwa pozostaje niezmieniona, dzięki naprawczym zdolnościom śliny. Jest to jedyny, do pewnego etapu odwracalny stan. Wymaga jednak jak najszybszego wdrożenia zabiegów remineralizacji. W innym razie dojdzie do dalszego rozwoju próchnicy i powstania ubytku.

Jak działają preparaty do remineralizacji szkliwa?

Żele remineralizujące to skoncentrowane preparaty, które zawierają w swoim składzie bioaktywne składniki o wysokim potencjale remineralizującym. Zaliczamy do nich takie związki jak hydroksyapatyt, CPP (kompleks fosfopeptydu kazeiny), ACP (amorficzny fosforan wapnia) czy też glicerofosforan wapnia. Preparaty do remineralizacji szkliwa nazywamy też płynnym szkliwem. Substancje w nich zawarte wnikają w nawet w najmniejsze pęknięcia w szkliwie czy zębinie. Kwasy nasilają proces demineralizacji szkliwa. Żele remineralizujące pomagają uszczelnić uszkodzone szkliwo, dzięki czemu pomagają zwalczyć próchnicę na jej początkowym etapie, zmniejszają wrażliwość zębów. Preparaty te stosowane są również w kserostomii (suchość w jamie ustnej). Aby zwiększyć skuteczność preparatu, warto aplikować żel za pomocą specjalnej nakładki na zęby.