Amalgamaty

Amalgamaty stomatologiczne

W dbałości o zadowolenie naszych partnerów w ofercie zamieszczamy sprawdzone, wysokiej jakości amalgamaty. Materiał ten stosowany jest głównie do wypełnianiu ubytków w odcinku bocznym. Wypełnienia amalgamatowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na nacisk, twardością i małą ściernością. W ich skład wchodzą stopy rtęci i metali: srebra, cyny oraz miedzi. Amalgamaty stomatologiczne jako jedyne materiały odtwórczy z czasem poprawiają swoją szczelność brzeżną dzięki depozycji produktów korozji. Przez zastosowanie stopów wysokomiedziowych wyeliminowano fazę gamma 2 powodującą korozję i pęknięcia brzeżne. Sklep dentystyczny Meditrans oferuje szeroki asortyment sprawdzonych materiałów wypełnieniowych, w tym również do wypełnień amalgamatowych.

Kategorie
Filtruj
  • 137,00 zł - 2 707,00 zł

Produkty: 9

Jakie właściwości mają amalgamaty stomatologiczne ?

            Podział amalgamatów opiera się na zawartości miedzi w stopie srebra. Stopy niskomiedziowe o zawartości miedzi od 2% do 4%, charakteryzują się występowaniem fazy gamma 2, która ma niekorzystny wpływ na właściwości fizyczne wypełnienia. Występowanie fazy gamma 2 zwiększa podatność wypełnienia na korozję, skurcz materiału po utwardzeniu oraz pogorszenie styczności brzeżnej. Druga grupa to stopy wysokomiedziowe – zawierające od 13% do 30% miedzi. W tej sytuacji stop przeważnie nie zawiera cynku, a modyfikacja materiału zachodzi przy użyciu metali szlachetnych lub półszlachetnych (platyna, złoto lub gal). Stopy wysoko miedziowe wyeliminowały fazę gamma 2, która znacząco obniża właściwości amalgamatu. Przykładem nowoczesnych amalgamatów stomatologicznych wysokomiedziowych (25% stopu) są Appilloy.

Jak wygląda praca z amalgamatami dentystycznymi w praktyce ?

            Amalgamaty przygotowane są w postaci kapsułek, w których cząsteczki stopu są oddzielone od rtęci membraną. Przed rozpoczęciem mieszania w amalgamatorze należy aktywować kapsułkę. Po zmieszaniu cząsteczek stopu z rtęcią rozpoczyna się reakcja chemiczna prowadząca do krystalizacji. Przy czym należy pamiętać, że długość mieszania ma wpływ na właściwości wypełnienia. Amalgamaty dentystyczne nie wiążą się z tkankami zęba. Utrzymywanie materiału w ubytku odbywa się za pomocą retencji mechanicznej. Materiał po stwardnieniu nie może wypaść, dlatego uzyskanie kształtu retencyjnego niekiedy wiąże się z wycinaniem zdrowych części zęba.

            Nadawanie kształtu anatomicznego ma miejsce po nałożeniu wypełnienia z lekkim nadmiarem kiedy materiał zaczyna twardnieć. Początkowo należy odsłonić zarys ubytku usuwając nadmiary karwerami, kiretami, sierpami lub cienkimi nakładaczami, które można odnaleźć w kategorii Narzędzia stomatologiczne. Po dopasowania do zwarcia można rozpocząć wygładzanie wstępne. Ostateczne opracowanie (wygładzanie i polerowanie), szczególnie w okolicy brzegów można przeprowadzić po 24 godzinach. Wyjątkiem jest amalgamat wysokomiedziowy kulisty, który można poddać ostatecznemu opracowaniu już na tej samej wizycie.

Czy amalgamaty stomatologiczne są bezpieczne ?

            Istnieje spór w zastosowaniu amalgamatu jako materiału odtwórczego w stomatologii zachowawczej. Dotyczy on bezpieczeństwa i celowości stosowania amalgamatów. Istnieje duża rozbieżności na temat stosowania amalgamatu w różnych krajach. Światowa Federacja Dentystyczna (FDI) wydała oświadczenie, w którym uznaje amalgamat za bezpieczny, powszechnie stosowany materiał do wypełnień.

Na stronie sklepu internetowego firmy Meditrans znajdują się amalgamaty stomatologiczne takie jak: Amalgamat GS 80 I – w wersji kapsułek 400 mg lub 600 mg czy Amalgamat Permite C 2. Już dziś przejrzyj naszą bogatą ofertę amalgamatów i wybierz specjalistyczne wypełnienia amalgamatowe do swojego gabientu.