Procedury higieniczne

Prawidłowa dezynfekcja i stosowanie się do ustalonych procedur higienicznych to kluczowy aspekt profilaktyki przeciwdziałania zakażeniom w placówkach stomatologicznych, takich jak gabinety i kliniki. Dzięki dysponowaniu kompletem procedur higienicznych można nie tylko skutecznie spełniać wszystkie normy sanitarne, ale również prowadzić dokumentację zgodnie z wymogami prawnymi. Ponadto, możliwe jest skorzystanie z gotowych procedur opracowanych przez ekspertów, które wystarczy wydrukować i umieścić w widocznym miejscu w gabinecie. W naszej ofercie znajdują się starannie dobrane zestawy procedur, które mają na celu optymalizację pracy specjalistów w tej dziedzinie.

Kategorie
Filtruj
  • 95,00 zł - 111,00 zł

Produkty: 1

Procedury higieniczne w gabinetach stomatologicznych

Opracowanie szczegółowych procedur, które dotyczą wszystkich pracowników gabinetu, wymagane jest w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniami. Procedury powinny być opracowane z wykorzystaniem aktualnej literatury naukowej. Powinny być w niej aktualne akty prawne i normy PN-EN. Zasady postępowania w gabinecie stomatologicznym dotyczą czynności, jak mycie rąk, które jest kluczowe dla utrzymania higieny na właściwym poziomie. Procedury dla różnych grup powierzchni, z podziałem na ich rozmiary, przy określeniu ich stopnia odporności na działanie alkoholi, co pomaga ustalić sposób utrzymania w czystości danej powierzchni, na przykład fotela, blatów lub podłogi. Wśród procedur powinny znaleźć się także normy dotyczące dezynfekcji i sterylizacji sprzętu oraz narzędzi, opis postępowania z odpadami medycznymi oraz opis stroju, który ochroni lekarza oraz personel medyczny przed potencjalnymi zakażeniami.

Na czym polega procedura higienicznej dezynfekcji rąk?

Procedurę wykonuje się po wykonaniu higienicznego mycia rąk. Higieniczną dezynfekcję wykonujemy zawsze przed przystąpieniem do pracy, w przypadku kontaminacji po zmianie rękawic, przed i po każdym zabiegu oraz po zakończeniu pracy. Wszystkie zabiegi higieniczne musi poprzedzać obowiązkowe, wcześniejsze zdjęcie biżuterii, obrączki, zegarka, zmycie lakieru i krótkie obcięcie paznokci. Higieniczną dezynfekcję rąk stosuje się przed zabiegami leczniczymi, badaniem, pielęgnacją po zdjęciu rękawic ochronnych i po każdym kontakcie z pacjentem, zanieczyszczonymi przedmiotami i sprzętem. Najważniejsza reguła mówi, że higieniczne odkażanie rąk powinno być ostatnim etapem higieny rąk przed przyjściem do pacjenta oraz pierwszym po odejściu od niego. Druga reguła odnosi się do sposobu dozowania, wcieranie w ręce preparatu przez 30 sekund tak, by skóra rąk była stale wilgotna.