CAD/CAM - protetyka + stomatologia

CAD/CAM – technologia współczesnej protetyki stomatologicznej

CAD/CAM to dziedzina stomatologii i protetyki wykorzystująca technologię komputerowego wspomaganie, projektowania i wspomaganie produkcji. Sformułowanie CAD/CAM związane jest z oprogramowaniem, które wykorzystywane jest także do projektowania, jak i równocześnie do frezowania protez stomatologicznych. Technologia CAD/CAM w stomatologii jest szczególnie przydatna w umożliwianiu wykonywania niestandardowych, dostosowanych do potrzeb pacjenta uzupełnień i protez bez potrzeby stosowania tradycyjnych analogowych metod laboratorium dentystycznego. Chociaż optymalne wykorzystanie technologii CAD/CAM musi być ustalane indywidualnie dla każdego przypadku, należy zaznaczyć, że wykorzystanie technologii komputerowej CAD/CAM zapewnienia bardziej wydajne, dokładne i potencjalnie wyższej jakości wyniki.

CAD/CAM Protetyka + Stomatologia
Kategorie

Produkty: 184

CAD/CAM – nowoczesne podejście do protetyki stomatologicznej

CAD/CAM odnosi się do terminów z języka angielskiego - Computer-Aided Design i Computer-Aided Manufacturing. Technika ta to obecnie najnowocześniejsza technologia komputerowa do modelowania i frezowania uzupełnień protetycznych o najwyższej dokładności. Dzięki systemowi CAD/CAM całkowity czas potrzebny na wykonanie korony ulega skróceniu. Materiały i współczesna technologia CAD/CAM w protetyce stomatologicznej umożliwia technikom wykonanie korony na zębach w ciągu jednego dnia. Obszary zastosowań CAD/CAM obejmują stomatologię zachowawczą i protetykę, implantologię, chirurgię jamy ustnej i ortodoncję. Technologia systemu CAD/CAM stosowana jest przy wykonywaniu uzupełnień pośrednich (inlay i onlay), pojedynczych i wielokrotnych protez stałych, wkładów koronowych, licówek dentystycznych, protez klejonych lub wkręcanych, a nawet protez tymczasowych. Może być również wykorzystywana do protez zdejmowanych i protez zdejmowanych na implantach.

Metody technologii CAD/CAM wykorzystywane w stomatologii

Nieustanny rozwój technologii systemu CAD/CAM pozwala w dziedzinie, jaką jest stomatologia i protetyka wyróżnić trzy różne metody jego wykorzystania: Bezpośredni, Półbezpośredni oraz Pośredni CAD/CAM. Bezpośredni CAD/CAM umożliwia praktykowi skonstruowanie protezy podczas jednej sesji. Wszystkie etapy są realizowane gabinecie. Wewnątrzustny wycisk optyczny jest przetwarzany na miejscu do momentu odtworzenia. Przykładem uzupełnień wykonanych tą metodą mogą być wkłady, nakłady, licówki ceramiczne, korony pojedyncze lub mosty tymczasowe. Półbezpośredni CAD/CAM wymaga co najmniej jednej wizyty w gabinecie stomatologicznym. Dane pozyskane przez stomatologa mogą być przetwarzane w gabinecie w celu wykonania CAD lub przesyłane do laboratorium w czasie rzeczywistym, w celu natychmiastowej interakcji z producentem, w celu wytworzenia konkretnej struktury uzupełnienia oraz jej elementów estetycznego wyglądu. Pośredni CAD/CAM lekarz wykonuje standardowy ręczny wycisk, który następnie wysyła do protetyka lub centrum obróbczego. Wszystkie etapy tworzenia są więc zlecane na zewnątrz.