Dezynfekcja instrumentów stomatologicznych

Prawidłowe procedury higieniczne znacząco poprawiają dobre funkcjonowanie i organizację gabinetów i pracowni stomatologicznych. Celem dezynfekcji jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta jak i specjalistów. Działania w ramach dezynfekcji i sterylizacji instrumentów mają na celu eliminację drobnoustrojów do tego stopnia, aby nie występowało ryzyko zagrożenia życia czy zdrowia osób mających kontakt z narzędziami, przyrządami i instrumentami.

Kategorie
Filtruj
  • 18,00 zł - 627,00 zł

Produkty: 73

Jakie czynności są wykonywane przed właściwą dezynfekcją instrumentów stomatologicznych ?

Gwarancję sterylności instrumentów w gabinecie zapewniają odpowiednie sporządzone procedury i zasady sterylizacji i dezynfekcji. Wśród nich uwzględnia się: przygotowanie narzędzi do sterylizacji, umieszczenie instrumentów w opakowaniu do sterylizacji, zasada układania pakietów w autoklawie, zasady otwierania pakietów po procesie sterylizacyjnym oraz odpowiednie dokumentowanie całego procesu. Dezynfekcja stanowi jeden z etapów dekontaminacji. Jest to proces ukierunkowany na unieszkodliwienie i eliminację patogenów i drobnoustrojów gromadzących się na narzędziach stomatologicznych. Przed właściwą dezynfekcją należy przeprowadzić również sanityzację, czyli oczyszczenie narzędzi z widocznych zabrudzeń. Natomiast sterylizacja ma na celu zniszczenie żywych drobnoustrojów, posiadających zdolność do rozmnażania.

Na czym polega wstępna dezynfekcja instrumentów ?

Dezynfekcję wstępną przeprowadza się w wanienkach dezynfekcyjnych wyposażonych w sito oraz szczelną pokrywę. W wielu gabinetach stomatologicznych stosuje się dwie wanienki. Jedna przeznaczona jest do dezynfekcji instrumentów stomatologicznych, a druga do przechowywania brudnych narzędzi. Dezynfekcję przeprowadza się przy użyciu odpowiednich preparatów dezynfekcyjnych. Wskazane do użycia są preparaty o szerokim spektrum działania o właściwościach myjących oraz długim okresie aktywności. Większe spektrum działania zapewnia większą ochronę dla pacjentów i personelu. Ponadto środki te nie powinny zawierać związków szkodliwych dla człowieka, takich jak: związki o wysokim stężeniu chlodu, zawierających aldehyd glutarowy, związki fenolowe oraz związki halogenowe.

Czym charakteryzują się metody dezynfekcji i sterylizacji instrumentów ? 

Dezynfekcję instrumentów stomatologicznych  można podzielić na trzy grupy. Jest to dezynfekcja: termiczna, chemiczna i chemiczno-termiczna. Do odkażania naczyń czy wyposażenia sanitarnego stosuje się dezynfekcję termiczną, czyli wykorzystaniu wody (temp. 93°C) czy pary wodnej (temp. 105-110°C). Do dezynfekcji chemicznej stosuje się preparaty o zawartości takich środków jak: alkohole, halogeny, fenole, aldehydy i środki utleniające. Wybór odpowiedniego środka zależy od efektów, które chce się osiągnąć, od toksyczności dezynfekowanych instrumentów oraz rodzaju materiału, który ma zostać oczyszczony. Natomiast dezynfekcja mieszana przeznaczona jest dla instrumentów o wyższej wrażliwości na temperaturę.

Jak ułożyć instrumenty w autoklawie i jaki wskaźnik do kontroli wybrać ?

Po przeprowadzeniu wstępnej dezynfekcji instrumentów stomatologicznych w wanience narzędzia należy przygotować do sterylizacji. Instrumenty układa się luźno w komorach sterylizatora zgodnie z zasadami: 1. ułożenie opakowań: folia – folia, papier – papier 2. ciężki narzędzia na dolnych półkach 3. lżejsze narzędzia na górnych półkach. Sterylizację kontroluje się w oparciu o następujące wskaźniki: fizyczne (ciśnienie, temperatura, czas), chemiczne (zabarwienie pasków kontrolnych) oraz biologiczne (testy bakteriobójcze).

W sklepie internetowym firmy Meditrans znajduje się szereg preparatów przeznaczonych dezynfekcji i sterylizacji instrumentów stomatologicznych, w tym również produkty PrimaDent opracowane przez zespół Meditrans według potrzeb partnerów. Są to między innymi: PrimaDent Protect, PrimaDent Drill.