Pojemniki na odpady medyczne

Pojemniki na odpady medyczne

Odpowiednia segregacja oraz przechowywanie odpadów medycznych to jedne z podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym, znacząco wpływa na zdrowie zespołu stomatologicznego oraz pacjentów. To tam w pierwszej kolejności trafiają zużyte igły, strzykawki,  wiertła, ostrza, opatrunki, opakowania po lekach i wiele innych produktów i substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Dlatego też pojemniki na tego typu odpady medyczne muszą być odpowiednio oznaczone, odporne na działanie chemikaliów i uszkodzenia mechaniczne. Dostępne w naszym asortymencie pojemniki  pochodzą od cenionych i renomowanych producentów. Odpowiednia segregacja i organizacja pomaga w utrzymaniu porządku, a co za tym idzie w zapewnieniu wyższego komfortu pracy.

Kategorie
Filtruj
  • 2,00 zł - 436,00 zł

Produkty: 8

Zasady segregacji odpadów medycznych w gabinetach stomatologicznych

Zasady segregacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Zgodnie z tym aktem prawnym odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników na odpady lub worków w określonym kolorze. Worki z odpadami powinny być wymieniane nie rzadziej niż raz dziennie. Po wypełnieniu worka do max. 2/3 objętości należy je szczelnie zamknąć i umieścić w specjalnym pomieszczeniu lub pojemniku do tego przeznaczonym. Raz zamkniętych worków nie można ponownie otwierać. Każdy pojemnik lub worek musi być oznaczony informacjami takimi jak: kod odpadów, które się w nim znajdują, adres i nazwa gabinetu stomatologicznego, z którego pochodzą, data zamknięcia, informacja umożliwiająca identyfikacje osoby odpowiedzialnej za przekazanie odpadów. Obok odpowiedniej segregacji należy również pamiętać o myciu i dezynfekcji powierzchni narażonych na kontakt z odpadami odpowiednimi preparatami.

Jak klasyfikujemy odpady medyczne w gabinetach stomatologicznych?

Odpady medyczne w gabinetach możemy podzielić na: ostre, zakaźne, gospodarczo-bytowe i specjalne. Do odpadów ostrych należą igły, wiertła, ostrza itp. Powinny one być bezpośrednio po użyciu umieszczone w pojemniku o twardych ścianach, dzięki czemu nie dojdzie do ich przekłucia. Pojemniki napełnia się maksymalnie do 2/3 pojemności, ale wymieniać na nowe nie rzadziej niż 72 godziny. Odpady zakaźne mogące stanowić źródło zakażenia dla innych osób należy umieszczać w czerwonych workach w miejscu ich powstania. Worki po zakończonym dniu pracy powinny być usuwane. Do gospodarczo-bytowych zaliczamy opakowania po narzędziach sterylnych lub odpady po sprzątaniu, umieszcza się w workach niebieskich, a następnie gromadzi w kontenerach przeznaczonych na odpady komunalne. Odpady medyczne specjalne to leki, resztki materiałów do wypełnień oraz innych materiałów chemicznych, powinny być przechowywane w żółtych workach. Zapraszamy do przejrzenia całej naszej oferty pojemników na odpady medyczne.