Radiologia - aparaty RTG

Radiologia

Diagnostyka rentgenowska stanowi nieodzowny element leczenia stomatologicznego. Badania promieniowaniem jonizującym pomagają w diagnozowaniu patologicznych zmian, pozwalają odpowiednio zaplanować leczenia, a także służą do kontroli procedur leczniczych. Dzięki rozwojowi technologicznemu obecnie wykonywanie zdjęć jest znacznie bezpieczniejsze dla pacjentów i personelu. Tradycyjne kliszowe zdjęcia rtg zastąpione zostały zdjęciami pantomograficznymi, cefalometrycznymi i badaniami tomograficznych. Dodatkowo uzyskuje się zdjęcia w czasie rzeczywistym a ich jakość pozwala na znaczącą obróbkę. Hurtownia Meditrans oferuje wysokiej jakości rozwiązania z zakresu diagnostyki rentgenowskiej. Cała oferta obejmuje sprzęt od sprawdzonych i renomowanych producentów, a także obsługę i doradztwo w zakresie personalizacji rozwiązań w każdym gabinecie. 

Kategorie

Produkty: 5

Pantomogram a Cefalometria

Pantomogram i Cefalometria to dwa rodzaje zewnątrzustnych zdjęć RTG. Stanowią one podstawowy rodzaj badania obrazowego w diagnostyce stomatologicznej. Warto zauważyć, że ilość promieniowania potrzebnego do przeprowadzania obrazowania jest niewielka w porównaniu do standardowych zdjęć kliszowych. Pantomogram obrazuje wszystkie zęby włączając ósemki, a także zatoki i kanały nerwów żuchwowych. Jest to rzut z przodu dolnej części czaszki. Stanowi podstawowe badanie, np. w przypadku leczenia implantologicznego. Cefalometria jest to badanie polegające na obrazowaniu części bocznej czaszki. Szczególnie zalecane jest przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego. Cefalometria ukazuje czaszkę, zatoki przynosowe, podniebienie twarde, a także tkanki twarde i miękkie twarzy. Na zdjęciu pantomograficznym dobrze zaprezentowane są zęby dolnej i górnej szczęki, zatoki szczękowe, a także stawy skroniowo-żuchwowe. 

Monitor RTG

Dbałość o sprzęt to pierwszy krok do wyznaczania standardów w gabinecie. W zasadzie wszelkie zdjęcia, które są obecnie wykonywane począwszy od wewnątrzustnych, poprzez pantomografy do tomografii cyfrowej (CBCT) są w pełni cyfrowe. W związku z dużą cyfryzacją zabiegów obrazowania nasuwa się pytanie w jaki sposób wyświetlać zdjęcia, aby w pełni wykorzystać wyposażenie gabinetu. W świetle polskiego prawa ustawodawca wyróżnia dwa rodzaje monitorów: opisowe i przeglądowe. W monitory opisowe należy wyposażyć placówki, w których wykonywane są zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne lub CBCT. Zgodnie z rozporządzeniem każde wykonane zdjęcie powinno zostać opisane. W porównaniu z monitorami przeglądowymi monitory opisowe mają relatywnie lepsze parametry techniczne. Monitory przeglądowe stosowane są w gabinetach wyposażonych w aparaty rentgenowskie wewnątrzustne oraz w innych gabinetach, w których wyświetlany jest obraz, wcześniej zdiagnozowany przez lekarza na monitorze opisowym. 

Monitor RTG

Zarówno metody obrazowania analogowe jak i cyfrowe służą diagnostyce schorzeń zębów i tkanki kostnej w obrębie układu stomatognatycznego. Zdjęcia wewnątrzustne wykonywać dwoma sposobami. Pierwsza to technika Cieszyńskiego, inaczej nazywaną techniką dwusiecznej kąta. Druga to technika kąta prostego inaczej technika równoległa. Obie techniki pozwalają na zminimalizowanie zniekształceń. Najczęściej stosowana jest jednak technika kąta prostego. W tej technice ustawienie filmu i wiązki promieniowania w stosunku do siebie jest niezmienna bez względu na pozycję pacjenta. Do stosowania techniki kąta prostego niezbędne jest użycie długiego tubusa oraz pozycjonerów. Prawidłowe ustawienie trzymadeł i dobór warunków ekspozycji sprawiają, że uzyskany obraz jest porównywalny i rzeczywisty. Wykonanie odpowiedniego zdjęcia jest kluczowym elementem do powodzenia dalszego leczenia. Należy wystrzegać się błędów, takich jak: nieprawidłowe ustawienie filmu w jamie ustnej, nieprawidłowe ustawienie lampy w stosunku do filmu umiejscowionego w jamie ustnej pacjenta, nieprawidłowe centrowanie, nieodpowiedni dobór filmu i warunków ekspozycji czy nieprawidłowa obróbka filmu.