Opakowania do sterylizacji

Opakowania do sterylizacji

Odpowiednio dobrane opakowania gwarantują sterylność zawartości od momentu zakończenia procesu sterylizacji do momentu użycia. Sterylizacja ma na celu zabicie wszelkich drobnoustrojów i przetrwalników bakteryjnych i jest kolejnym etapem reprocesowania instrumentów. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane opakowania do sterylizacji nie tylko zapewniają odpowiedni przebieg procesu sterylizacji, ale również pomagają w długotrwałym magazynowaniu instrumentów zapewniają im bezpieczeństwo do momentu ich zastosowania. W sklepie internetowym Meditrans znajdą Państwo szeroki wybór opakowań do sterylizacji, jak również testów do autoklawów i pozostałych akcesoriów.

Kategorie
Filtruj
  • 19,00 zł - 263,00 zł

Produkty: 20

Jaki jest główny cel używania opakowań do sterylizacji ?

Głównym zadaniem opakowań do sterylizacji jest kontrola czynników zakażeń. Obok tego opakowania powinny umożliwiać sterylizowanie, ułatwiać pracę, umożliwiać bezpieczne przechowywanie, ochraniać narzędzia i instrumenty w trakcie transportu oraz umożliwiać aseptyczne podanie instrumentów medycznych. Producent opakowania ma za zadanie udokumentować możliwości zastosowania produkowanego opakowania do określonej metody sterylizacji. Jako opakowań do sterylizacji nie wolno stosować materiałów takich jak: papier siarczynowy, materiały tekstylne lub puszki Schimmelbuscha, ponieważ nie stanowią one bariery dla przenikania drobnoustrojów.

Opakowania jednorazowe do sterylizacji a opakowania typu TYVEK

Opakowania do sterylizacji można podzielić na jednorazowe i wielorazowe o różnorakim przeznaczeniu. Papierowe opakowania jednorazowe do sterylizacji mają zastosowanie w sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Opakowanie papierowo-foliowe przeznaczone są do: sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu lub formaldehydem, a także tlenkiem etylenu. Opakowania do sterylizacji typu TYVEK stosuje się w sterylizacji plazmą, tlenkiem etylenu lub formaldehydem. Natomiast wielorazowe pojemniki sterylizacyjne przeznaczone są jedynie do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Do opakowań do sterylizacji zalecamy również dobrać odpowiednie testy do sterylizacji dla wybranej metody sterylizacyjnej.

Na co zwrócić uwagę w wyborze opakowań do sterylizacji ?

Wśród cech charakterystycznych opakowań do sterylizacji wyróżnia się: przenikanie do wnętrza opakowania czynniki sterylizującego, zagwarantowanie szczelnego i trwałego zamknięcia zawartości opakowania, a także bezpiecznego wyjęcia zawartości do ponownego użytku. Dodatkowo opakowanie powinno być odporne na wszelkie uszkodzenia mogące wystąpić podczas procesu sterylizacji. Powinny odznaczać się również barierowością dla  wegetatywnych drobnoustrojów i innych substancji niepożądanych z otoczenia zewnętrznego takich jak klej, tusz z nadruku czy z testu chemicznego. Rękawy papierowo-foliowe powinny spełniać wszelkie normy prawne, a także posiadać następujące właściwości: brak umieszczonego testu pomiędzy foliami, napisy i teksty powinny znajdować się poza przestrzenią pakowania, kierunek otwierania jest oznaczony jednoznacznie. Papier  o  gramaturze  nominalnej 70 g/m2 ma spełniać normy - zawartość chlorków < 0,05% - zawartość siarczanów < 0,25 %. Wytrzymałości: rozciąganie liniowe na sucho: kierunek walcowania > 7,3 kN/m, kierunek poprzeczny > 4kN/m, na przedarcie > 700 mN, na przepuklenie >400 kPa. 

Opakowania do sterylizacji spełniające wszelkie wymogi prawne można nabyć na stronie sklepu internetowego firmy Meditrans.