Automatrix Starter Kit
darmowa dostawa
od 500 zł
ISO 9001
i iso 13845
produkty od
zaufanych dostawców

Automatrix Starter Kit

Uzupełnienie formówek systemu Automatrix do rozległych ubytków.
Opakowanie: 96 formówek (po 24 z każdego kształtu) z instrumentem zaciskowym i obcinaczem
2 193,00 zł Brutto
Obecnie brak na stanie
Automatrix to system formó wek całkowitych z integralnym mechanizmem blokują cym składający się z 4 ró ż nych rodzajó w formó wek dla wię kszoś ci przypadkó w klinicznych Przeznaczony dla rozległych ubytkó w oraz w przypadkach braku ś ciany policzkowej lub ję zykowej zę ba Zaletą systemu jest bezpieczny instrument zaciskowy któ ry pozwala na łatwe dopasowanie bez uż ycia nadmiernej siły komfort pacjenta i lepszą widocznoś ć pola pracy Dostępne w zestawie 96 formó wek (po 24 z każ dego kształtu) z instrumentem zaciskowym i obcinaczem oraz jako uzupełnienia po 72 formówki w wybranym kształcie: MT NR MR WR
rabaty na duże zamówienia!
Uzupełnij koszyk i prześlij zamówienie do naszego konsultanta, który je zweryfikuje i przydzieli specjalne rabaty!
Możesz również pominąć ten krok i zrealizować od razu.